Hồ sơ sức khỏe :: Bệnh án điện tử

 
Tăng Hà Nam Anh (Phòng mạch, Bác sĩ)
 24/12 Đòan Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 Chuyên ngành: Nội tổng quát
 Giấp phép hành nghề: 5700
 Hết hạn: 2010-12-31
 Năm tốt nghiệp Y khoa:
 Đánh giá: 0.0/10
Map & Location
 
 
 
 
Chia sẻ: http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
 
 Tự giới thiệu
Chưa có nội dung
 
 Comment
 

© Copyright 2008-2012 HosoSuckhoe.net. All right reserved. Phụ trách nội dung: BSCK1 Phạm Xuân Hậu

Đăng nhập